Om Venjans förskola, skola och fritids

Skola

Venjans skola, som ligger mitt i en levande landsbygd, är en F-6-skola med närhet till det mesta. Vår skolmiljö kännetecknas av nyfikenhet, öppenhet och trygghet , där alla barn leker med alla, oavsett ålder. I anslutning till skolan har vi en multiarena, simhall och egna skidspår på vintern.

Vår skolskog och sjön har vi runt knuten. Ett stenkast från skolan ligger biblioteket. Vi har ett nära samarbete mellan skola, fritidshem och förskola och har ofta gemensamma aktiviteter tillsammans.

Förskola

Gemenskap och samverkan med skolan är viktigt för förskolan i Venjan. Alla känner alla och det medför en trygg övergång från förskola till förskoleklass och skola. Barnen i förskolan har en egen gård, men också möjlighet att delta i andra aktiviteter på skolgården, t.ex. skridsko- och skidåkning.

Att bada i den egna simhallen tycker barnen om, liksom att besöka byns bibliotek. Vårdnadshavare kan följa förskolans verksamhet i Förskoleappen.

Fritidshem

Fritidshemmet har ett nära samarbete med förskolan. Vi har goda möjligheter till aktiviteter både ute och inne. Vårdnadshavare kan följa fritids verksamhet i Fritidsappen.

Senast uppdaterad: 26 februari 2024