Elevhälsoenhetens personal

Här hittar du kontaktuppgifter till elevhälsoenhetens personal på respektive skola. Klicka på plus-tecknet på din skola för att se mer.

Elevhälsoenhetens personal på Venjans skola.

Roll

Namn

Telefon

E-post

Skolsköterska

Agneta Englund

Charlotte Baroberg

0250-26390

0250-26772

agneta.englund@mora.se

charlotte.broberg@mora.se

Kurator

Emmy Svahn

0250-26624

emmy.svahn@mora.se

Specialpedagog

Catarina Lund Särström

0250-26332

catarina.lund@mora.se

Logoped

Matilda Smits

0250-26615

matilda.smits@mora.se

Skolläkare

Anna Jurland Ståby


Kontakt via skolsköterska

Skolpsykolog

Kristin Nilssson

0250-26580

kristin.nilsson@mora.se

Elevhälsoenhetens personal på Nusnäs/Färnäs skola.

Roll

Namn

Telefon

E-post

Skolsköterska

Agneta Englund

0250-26390

agneta.englund@mora.se

Kurator

Anna Lindgren

0250-26336

anna.lindgren@mora.se

Specialpedagog

Carina Widén

0250-26389

carina.widen@mora.se

Logoped

Charlotte Backlund

0250-26647

charlotte.backlund@mora.se

Skolläkare

Eva Nordin Olsson


Kontakt via skolsköterska

Skolpsykolog

Rieke Matthei

0250-26520

rieke.matthei@mora.se

Elevhälsoenhetens personal på Sollerö skola.

Roll

Namn

Telefon

E-post

Skolsköterska

Anna Hermansson

0250-26930

anna.hermansson@mora.se

Kurator

vik Jela R Cnubben

0250-27192

jela.rompelberg-cnubben@mora.se

Specialpedagog

vakant vt 24Logoped

Cecilia Halvarsson

0250-26342

cecilia.halvarsson1@mora.se

Skolläkare

Anna Jurland Ståby


Kontakt via skolsköterska

Skolpsykolog

Kristin Nilssson

0250-26580

kristin.nilsson@mora.se

Elevhälsoenhetens personal på Noretskolan.

Roll

Namn

Telefon

E-post

Skolsköterska f-6

Tove Wikström

0250-26325

tove.wikstrom@mora.se

Skolsköterska 4-9

Anette Martinsson

0250-26714

anette.martinsson@mora.se

Kurator f-6

Kristina Brattström

0250-26392

kristina.brattstrom@mora.se

Kurator 7-9

Stina Kallova

Emma Solin

0250-26396

0250-27142

stina.kallova@mora.se

emma.solin@mora.se

Specialpedagog f-6


Anna Hård

0250-26667

anna.hard@mora.se

Specialpedagog 7-9

Anna Sigås

0250-26582

anna.sigas@mora.se

Logped f-6

även kontakt för 7-9

Charlotte Backlund

0250-26647

charlotte.backlund@mora.se

Skolläkare

Eva Nordin Olsson


Kontakt via skolsköterska

Skolpsykolog

Rieke Matthei

0250-26520

rieke.matthei@mora.se

Elevhälsoenhetens personal på Anpassad grundskola.

Roll

Namn

Telefon

E-post

Skolsköterska


Tove Wikström

0250-26325

tove.wikstrom@mora.se

Kurator

vakantSpecialpedagog

Anna Sigås

0250-26582

anna.sigas@mora.se

Logped

Cecilia Halvarsson

0250-26342

cecila.halvarsson1@mora.se

Skolläkare

Eva Nordin Olsson


Kontakt via skolsköterska

Skolpsykolog

Rieke Matthei

0250-26520

rieke.matthei@mora.se

Elevhälsoenhetens personal på Morkarlby skola.

Roll

Namn

Telefon

E-post

Skolsköterska


Agneta Englund

Charlotte Broberg

0250-26390

0250-26772

agneta.englund@mora.se

charlotte.broberg@mora.se

Kurator

Emmy Svahn

0250-26624

emmy.svahn@mora.se

Specialpedagog

Catarina Lund Särström

0250-26332

catarina.lund@mora.se

Logoped

Cecilia Halvarsson

0250-26342

cecilia.halvarsson1@mora.se

Skolläkare

Anna Jurland Ståby


 Kontakt via skolsköterska

Skolpsykolog

Kristin Nilsson

0250-26580

kristin.nilsson@mora.se

Elevhälsoenhetens personal på Våmhus skola.

Roll

Namn

Telefon

E-post

Skolsköterska

Anita Bladfält

0250-26391

anita.bladfalt@mora.se

Kurator

Kristina Brattström

0250-26392

kristina.brattstom@mora.se

Specialpedagog

Anna Hård

0250-26676

anna.hard@mora.se

Logoped

Charlotte Backlund

0250-26647

charlotte.backlund@mora.se

Skolläkare

Eva Nordin Olsson


Kontakt via skolsköterska

Skolpsykolog

Rieke Matthei

0250-26520

rieke.matthei@mora.se

Elevhälsoenhetens personal på Bjäkenbackens skola.

Roll

Namn

Telefon

E-post

Skolsköterska

vik Charlotte Broberg

0250-26772

charlotte.broberg@mora.se

Kurator

Anna Lindgren

0250-26336

anna.lindgren@mora.se

Specialpedagog

Carina Widén

0250-26389

carina.widen@mora.se

Logoped

Charlotte Backlund

0250-26647

charlotte.backlund@mora.se

Skolläkare

Eva Nordin Olsson


Kontakt via skolsköterska

Skolpsykolog

Rieke Matthei

0250-26520

rieke.matthei@mora.se

Elevhälsoenhetens personal på Utmelands skola.

Roll

Namn

Telefon

E-post

Skolsköterska

Anna Hermansson

0250-26930

anna.hermansson@mora.se

Kurator

vik Jela R Cnubben

0250-27192

jela.rompelberg-cnubben@mora.se

Specialpedagog

Catarina Lund Särström

0250-26332

catarina.lund@mora.se

Logoped

Cecilia Halvarsson

0250-26342

cecilia.halvarsson1@mora.se

Skolläkare

Anna Jurland Ståby


Kontakt via skolsköterska

Skolpsykolog

Kristin Nilsson

0250-26580

kristin.nilsson@mora.se

Elevhälsoenhetens personal på Vika skola.

Roll

Namn

Telefon

E-post

Skolsköterska

Anna Hermansson

0250-26930

anna.hermansson@mora.se

Kurator

vik Jela R Cnubben

0250-27192

jela.rompelberg-cnubben@mora.se

Specialpedagog

vakantLogoped

Cecilia Halvarsson

0250-26772

cecilia.halvarsson1@mora.se

Skolläkare

Eva Nordin Olsson


Kontakt via skolsköterska

Skolpsykolog

Kristin Nilsson

0250-26580

kristin.nilsson@mora.se

Elevhälsoenhetens personal på Ängskolan.

Roll

Namn

Telefon

E-post

Skolsköterska

Christina Stärner

0250-26667

christina.starner@mora.se

Kurator

Lovisa Rocking

0250-26031

lovisa.rocking@mora.se

Specialpedagog

Catarina Lund Särström

0250-26332

catarina.lund@mora.se

Logoped

Cecilia Halvarsson

0250-26772

cecilia.halvarsson1@mora.se

Skolläkare

Anna Jurland Ståby


Kontakt via skolsköterska

Skolpsykolog

Kristin Nilsson

0250-26580

kristin.nilsson@mora.se

Elevhälsoenhetens personal på Morkarlbyhöjdens skola.

Roll

Namn

Telefon

E-post

Skolsköterska

Christina Stärner

0250-26667

christina.starner@mora.se

Kurator

Lovisa Rocking

0250-26031

lovisa.rocking@mora.se

Specialpedagog

Jenny Holm Sandin

0250-26339


jenny.holm-sandin@mora.se


Logoped

Cecilia Halvarsson

0250-26772

cecilia.halvarsson1@mora.se

Skolläkare

Anna Jurland Ståby

-

Kontakt via skolsköterska

Skolpsykolog

Kristin Nilsson

0250-26580

kristin.nilsson@mora.se

Senast uppdaterad: 12 maj 2021